Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210 :: WWW.TRISOPHA.GO.TH ::  
นายอดิศักดิ์ คุ้มชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 7)
การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 19)
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 25)
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 45)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 39)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 32)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกลางขาว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4)
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านายนับ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14)
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4)
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 3)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 16)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๘๗-๐๒๗ สายศรีสุข หมู่ที่ ๗ (ดู : 9)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
ประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชน ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตำบลไทรโสภา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 25)
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 25)
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 255)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 613)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 464)
อบต.บางสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 1271)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬา โรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลานกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างน้ำร้อนไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
VDO อบต.ไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs