Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210 :: WWW.TRISOPHA.GO.TH ::  
นายอดิศักดิ์ คุ้มชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 12)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 12)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 13)
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (ดู : 50)
ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  (ดู : 32)
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศวัน เวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ -เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา (ดู : 8)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรทอข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 7)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3  (ดู : 10)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 9)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ด้านคุณธรรม-จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ไทรโสภา ร่วม สภ.บางสวรรค์ โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน
กศน.ตำบลไทรโสภา ร่วมจัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ไทรโสภา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันทักษะของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 11)
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 10)
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 235)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 579)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 437)
อบต.บางสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 1185)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 7
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างน้ำร้อนไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
VDO อบต.ไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs